نمایشگاه کشاورزی تهران – 1397

۱۳۹۷

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران (سئول)
زمان برگزاری : 21 الی 24 دی ماه 1397
متراژ :
تعداد بازدید :
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه