نمایشگاه کشاورزی تهران – پاویون کشاورزی هوشمند و دانش بنیان

پاویون کشاورزی هوشمند و دانش بنیان

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران (بزرگراه چمراه)
زمان برگزاری : 19 الی 22 دی ماه 1401
متراژ : بعد از برگزاری اعلام می گردد
تعداد بازدید :
مجری : شررکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه