نمایشگاه کشاورزی تهران – 1399

۱۳۹۹

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران (سئول)
زمان برگزاری : 5 الی 8 اسفند ماه 1399
متراژ : 15000
تعداد بازدید :
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه