نمایشگاه کشاورزی تهران – 1400

۱۴۰۰

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران (سئول)
زمان برگزاری : 14 الی 17 آذرماه
متراژ : 4450
تعداد بازدید :
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه